ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Αρχική σελίδα
Σχετικά με Εμάς
Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις
Υπηρεσίες Προς Πολίτες
Προγράμματα ΕΣΠΑ
Ασφάλειες
Επικοινωνήστε μαζί μας
Νέα και Γεγονότα
Angelopoulos Consulting Group
Υπηρεσίες Προς Πολίτες
 • Δήλωση εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων (Ε1 – Ε9) ηλεκτρονικά
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου
 • Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2 
 • Φοροτεχνικές  συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεών από πρόσθετους φόρους.
 • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
 • Μισθωτήρια κάθε είδους.
 • Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
 • Αιτήσεις Σύνταξης
 • Αιτήσεις πάσης φύσεως Επιδομάτων
 • Ανανεώσεις Κάρτας Ανεργίας
 • Εκτυπώσεις Εκκαθαριστικών και βεβαιώσεων
 • Ρυθμίσεις Οφειλών
 • Εκτύπωση Τελών Κυκλοφορίας 
 • Πάσης Φύσεως Παροχή Υπηρεσίας


Αρχική σελίδα
Σχετικά με Εμάς
Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις
Υπηρεσίες Προς Πολίτες
Προγράμματα ΕΣΠΑ
Ασφάλειες
Επικοινωνήστε μαζί μας
Νέα και Γεγονότα